Turneringsregler

Reading time:

Her følger en forklaring av reglene i våre tre turneringer.
En gjennomgang av reglene vil også gis på festivalen ved turneringsstart.

Poker:
Antall spillere avgjør hvor mange det blir per bord, anbefalt maks 6.
Chips deles ut. Valør bestemmes avhengig av tilgang på chips og antall spillere.

Spillereglene følger Texas Hold’Em.
En spiller starter som dealer, nestemann til venstre er small blind, den til venstre for det igjen er big blind.
Small og big blind må ALLTID betale.
Dealerknappen flyttes en person til venstre etter en endt runde.
Størrelsen på blinds økes hvert 15 minutt opp til en maksgrense satt ved oppstart av turneringen.

Det deles ut to kort til hver spiller. Så byr alle. Den som sitter til venstre for big blind starter.
Når alle har enten bydd, checket eller foldet, så skal dealeren dele ut kort (flop).
Først “brennes” et kort, dvs at det legges med ansiktet ned til side.
Så deles tre kort i bordet. En ny budrunde starter, denne gangen starter small blind.
Etter endt runde, “brennes” et nytt kort, og et kort til legges i bordet (turn).
En ny budrunde starter, igjen med small blind først.
Etter endt runde, “brennes” nok et kort, og et kort til legges i bordet (river).
En siste budrunde taes, nok en gang med small blind først.
Når alle har bydd eller kastet seg, viser man kortene sine.
Den som har best kort, vinner potten.
(Man må ikke vise kortene sine dersom man ser at man taper.)

Følgende er rekkefølgen på hendene:
1. Royal Flush (ess, konge, dame, knekt, tier i samme farge (spar, hjerter, kløver, ruter))
2. Straight Flush (en hvilken som helst serie av fem kort som har samme farge og danner en tallrekke (1-5, 2-6, etc.))
3. Four of a Kind (fire like, f.eks. fire ess)
4. Full House (Tre like pluss to like, f.eks. tre tiere og to konger)
5. Flush (fem kort av samme farge)
6. Straight (fem kort som danner en tallrekke, uavhengig av farge)
7. Three of a Kind (Tre like)
8. To Pairs (To par)
9. One Pair (Ett par)
10. High Card (dersom ingen har noen av kombinasjonene over, vinner den som har det høyeste kortet på hånden sin.

Ved uavgjort, vinner den som har high card utenom kombinasjon, dersom mulig. Ved uavgjort der high card ikke spiller noen rolle (f.eks to med Flush), deles potten.

Dersom dealeren på noe som helst tidspunkt gjør en feil (glemmer å “brenne” et kort, viser et kort som ikke skulle vises, etc.), så starter man runden på nytt. Chips deles tilbake og kortene stokkes.

Avhengig av antall spillere, spilles det til det er tre eller to spillere igjen på hvert bord. Av disse dannes finalebordet.
(Dersom det mot formodning skulle være to spillere som ryker ut samtidig på et bord med kun tre eller fire spillere igjen, blir finalebordet med færre spillere.)
Chips blir nå delt ut på nytt, slik at alle starter finalen med samme antall chips.

Inn-Fighting!
Maks 6 spillere per bord.
Spillet spilles med normale regler, med følgende unntak:
Istedetfor at spillet avsluttes når første spiller har nådd 20 Victory Points og skadet en spiller på sin runde, spiller vi med en slags Last One Standing-regel i de innledende rundene.
Hver spiller får utdelt karakter og kort som vanlig. Når en spiller mister sin andre helt, er den spilleren ute av turneringen.
Avhengig av antall spillere, spilles det til det er tre eller to spillere igjen på hvert bord. Av disse dannes finalebordet.
I finalen spilles spillet med originalreglene.

Errata:
Second Swing-kortet har en skrivefeil. Det står Brawl Dice, det skal være Attack Die (d20).
Xxyzzt sitt power attack må følge de vanlige reglene for angrep, og man kan ikke angripe adventurers direkte med mindre man har mer enn et power-symbol eller det ikke er bystanders som står i veien. I tillegg kan man kun angripe hver karakter en gang.

Three-Dragon Ante
Maks 6 spillere per bord.
Følger de reglene i det originale spillet pluss utvidelsen (The Emperor’s Gambit).
Når førstemann på et bord ryker ut, telles det opp hvor mye gull hver enkelt har.
Finalebordet settes sammen av de 6 spillerene som har mest gull.
Dersom noen har likt antall gull for siste plassen på bordet, trekkes det et kort hver fra dekket. Den som har høyest verdi på kortet, får plassen. Hvis det fremdeles er likt, trekkes det på nytt til noen vinner.
Alle starter på nytt med antall gull på finalebordet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få vite når vi planlegger ny festival, og når påmeldinger åpner. Slapp av, vi kommer ikke til å spamme deg med epost. Vi sender ut maks 4-6 ganger i året

We don’t spam!